Слово Председателя СТД РФ

Поздравление Председателя СТД РФ / Калягин Александр , Слово Председателя СТД РФ, №4-134/2010